Tuesday, October 12, 2010

Kata Nama Am

Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda, orang, tempat, haiwan, perkara atau konsep yang umum sifatnya. Kata nama am ditulis menggunakan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat.
Contohnya:
kereta (benda)
pelajar (orang)
sekolah (tempat)
burung (haiwan)
bola sepak (perkara)
ilmu (konsep)

No comments:

Post a Comment